Adobe Illustrator Basis

Met Adobe Illustrator maak je o.a. professionele bedrijfslogo’s, grafieken, bedrijfspresentaties en illustraties, zowel voor digitale toepassingen als klassiek drukwerk. Het is wereldwijd één van de populairste programma’s om vectorillustraties te maken.

Lees meer

Adobe InDesign: Basis

Adobe InDesign: Basis Inhoud Het programma van deze opleiding bestaat uit: Gebruikersinterface en de specifieke eigenschappen van Indesign Distribueren van een document via CD/DVD , intranet, pdf of Internet Frames: tekstframes, grafische frames, plaatsen van tekst rond een illustratie Graphics: vectorafbeeldingen, Bitmapafbeeldingen en PDF bestanden Kleur: vaste kleuren en kleurverlopen, Lab, RGB en CMYK Stijlen […]

Lees meer

Adobe Photoshop

Adobe Photoshop is de norm in de grafische sector en maakt deel uit van het het meest gebruikte opmaakpakket samen met Adobe InDesign en Illustrator. Wat zouden kranten, brochures, boeken, posters of websites zijn zonder sprekende beelden? Adobe Photoshop is de applicatie bij uitstek voor beeldbewerking en beeldcreatie. De software is ongeëvenaard als het gaat om het corrigeren van kleurenscans en het toepassen van een breed gamma aan bewerkingen op afbeeldingen.

Lees meer

Analytisch storingzoeken

Tijdens de opleiding worden er methodes voor het systematisch en juist opsporen van de “grond”-oorzaak van een storing behandeld.
Informatie verzamelen, analyseren, logisch redeneren, afleiden van de oorzaak en komen tot een oplossing zijn onderwerpen die aan bod komen.

Lees meer

Assertief communiceren met klanten

In de communicatie met klanten is het omgaan met vragen een uitdaging: een extra taak in hetzelfde tijdsbestek, een taak die men niet mag uitvoeren, enz… Hoe ga je op een correcte, maar assertieve manier om met deze vragen?

Lees meer

BA4 – Gewaarschuwden

Men moet de gevaren van elektriciteit en risico’s met elektriciteit onderkennen en tevens alert kunnen reageren wanneer zich problemen of ongevallen voordoen. Wij willen de deelnemers vooral waarschuwen voor de gevaren van elektriciteit.

Lees meer

BA5 Vakbekwamen

Je kent de gevaren van elektriciteit en de uitwerking ervan op het lichaam. Ook ken je de werking van elektriciteit en de problemen die zich rond veiligheid voordoen in de diverse netstelsels. De procedures om veilig aan elektrische installaties te werken kennen geen geheimen voor jou.

Lees meer

Basis communicatie

Leren omgaan met verschillende karakters en communicatiestijlen. Inzicht krijgen in de eigen communicatiestijl en de invloed hiervan op anderen. Leren de eigen stijl te verbeteren en op een positieve manier communiceren.

Lees meer

Basisvaardigheden voor leidinggevende arbeiders: motivatie en communicatie (2d)

Medewerkers blijven motiveren is een kunst. Het is noodzakelijk signalen te herkennen van medewerkers die hun motivatie verliezen én er gepast op te reageren.

Lees meer

Boost je kennis rond stress en burn-out

Tegenwoordig wordt iedereen wel geconfronteerd met stress op het werk. Hoe kan je hiermee omgaan? Hoe zorg je voor een evenwichtige balans op het werk?

Lees meer

Brandbestrijding met kleine blusmiddelen

Na het volgen van deze opleiding weet u wanneer een brand kan ontstaan en weet u met welk blusmiddel u een kleine beginnende brand kunt blussen. U leert op gepaste wijze reageren. Ons systeem laat toe om de basistechnieken te trainen tot u die volledig onder de knie heeft.

Lees meer

Constructief feedback geven

Constructief feedback geven Inhoud In deze module: legt men het begrip feedback, het nut en de impact ervan uit, leer je constructieve feedback te geven met de DESC-tool, leer je op een positieve/open manier feedback te krijgen, leer je feedback te gebruiken als hefboom voor verbeteringen en prestaties binnen het team. Wil je deze opleiding […]

Lees meer

EHBO Hulpverlener

De bijscholing voor EHBO- hulpverleners omvat 4 lesuren en is gericht op het behoud van de basiskennis en -vaardigheden en het bijbrengen van nieuwe of geëvolueerde eerste hulppraktijken of -kennis.

Lees meer

Elektromotoren

Na de opleiding kennen de cursisten de basisprincipes, toepassing, werking , de voor- en nadelen van de verschillende elektromotoren en kunnen zij onderhoud uitvoeren aan de motoren.

Lees meer

Evaluatie-en functioneringsgesprekken voeren met je medewerkers (1 à 2d)

Leer feedback geven over het werk van je medewerker, functioneringsgesprekken of evaluatiegesprekken voeren, …

Lees meer

Frequentiesturingen

Na de opleiding kennen de cursisten de theoretische achtergrond van regelbare aandrijvingen en kunnen ze processen waarbij asynchrone motoren worden aangestuurd regelen en optimaliseren.

Lees meer

Hef- en tiltechnieken

Deze opleiding bespreekt kort de oorzaken van rugproblemen en hoe deze te voorkomen. Het is vooral een praktische bijscholing waarbij de cursisten leren hoe ze het best voorwerpen heffen en tillen.

Lees meer

Heftruck

Het doel van deze training is veilig werken met een heftruck, vorkheftruck of Clark, zonder kwaliteitsverlies. Deze cursus is zeer praktijkgericht en beoogt zowel onervaren als ervaren gebruikers van de heftruck.

Lees meer

Hoe je ‘batterijen’ dagelijks opladen?

In deze opleiding leren de deelnemers hun energie op een positieve en evenwichtige manier in te zetten op hun werk en erbuiten.

Lees meer

Hoogwerker

Hoogwerker Inhoud Theorie: Veiligheid en Wetgeving Soorten hoogwerkers + gebruik Stabiliteit (lastendiagram) Natuurwetten (dynamische stabiliteit) Beveiligingen op de hoogwerker Preventieve controle Correct en veilig gebruik Veiligheidsregels Theoretische proef Praktijk: Startcontrole Rijden en opstelling. De hoogwerker correct bedienen Het nooddaalsysteem gebruiken Praktische proef De cursus wordt afgesloten met een praktijkevaluatie waarna de geslaagde deelnemers een certificaat […]

Lees meer

Hydraulica

Industriële Hydraulica Inhoud PROGRAMMA Toepassingsgebieden en keuzecriteria Basisbegrippen in de hydraulica Fysische eigenschappen Algemene structuur van een hydraulisch gestuurde installatie Studie en werking van de aandrijfgroep Symbolen Technologie en werking van de meest gebruikte componenten Pompen Motoren Cilinders Debiet- en snelheidsregelaars Drukreduceerventielen Kleppen Accumulatoren … Hydraulische sturingen en schemalezen Doelstelling Na de opleiding moeten de […]

Lees meer

Industriële elektriciteit – Blended traject

Industriële elektriciteit – Blended learning traject Inhoud In heel wat productiebedrijven wordt van operatoren, mecaniciens of andere niet-elektrisch geschoolde medewerkers verwacht dat zij elementaire elektrische problemen kunnen oplossen.Deze opleiding industriële elektriciteit zorgt voor een stevige basiskennis die de deelnemers in staat stelt elementaire elektrische storingen zelfstandig op te lossen. PROGRAMMA Campus Kortrijk – docent Kick-off / onboarding: […]

Lees meer

Industriële elektriciteit: basis

Wil je op korte tijd (basis) industriële schema’s kunnen lezen? Wil je weten hoe industriële motoren zich gedragen? Wil je de basisprincipes begrijpen van een industriële elektrische kast?

Dan is deze basisopleiding industriële elektriciteit de opleiding voor een snelle start om zelf aan de slag te gaan.

Lees meer

Industriële sensoren

Industriële elektriciteit : sensoren Inhoud Overzicht en werking verschillende soorten sensoren (inductief, capacitief, magnetische, optische, ultrasone, …) Elementaire elektronica nodig bij sensoren (NPN, PNP, relais, … ) Speciale sensoren: Ultrasoon, kleurensensor, temperatuursensoren, … Aansluiten van sensoren (2 draads, 3 draads,..) Uitmeten van sensoren Encoders Storingzoeken bij sensoren Doelstelling Na de opleiding: Weten de deelnemers welke […]

Lees meer

Inkjet, waar het écht om gaat

Digital Inkjet printing is vandaag binnen onze grafische industrie niet meer weg te denken.

Lees meer

Intro in de grafische technieken

Deze training van één dag is een goede introductie in het complexe grafische productieproces, zeker voor mensen zonder grafische achtergrond of met een beperkte voorkennis. Voor grafisch geschoolden is het een goede opfrissing.

Lees meer

Introductie in digitaal printen

Grafische reproductie bestaat eruit om een kleurstof nauwkeurig en gecontroleerd aan te brengen op een substraat. Naast ‘conventionele’ druk technologieën als offset, flexo en diepdruk zijn een recentere technologieën gegroepeerd onder de naam ‘digitaal printen’.

Lees meer

Introductie in Industrie 4.0

Het term “Industrie 4.0” wordt als aanduiding gebruikt voor de volgende industriële revolutie. Na stoom, elektriciteit en computer, duidt deze 4de revolutie op een samensmelting van de wereld van Internet met deze van industriële productie. Deze samensmelting vertaalt zich in de grafische productiebedrijven in geavanceerde planning en geautomatiseerde productie (drukpers afwerking, verzending…).

Lees meer

Klachtenbehandeling : van een moeilijke boodschap naar een tevreden klant!

Tijdens de training optimaliseren we samen met de deelnemers elke stap van het brengen van slecht nieuws: over het kanaliseren van de eerste frustratie, naar het aanvaarden van de mogelijke oplossingen, tot het afsluiten op een positieve noot. Waar nodig gaat de trainer ook in op relevante items uit de wetgeving, om alle misverstanden over rechten en plichten van de klanten de wereld uit te helpen. Na de sessie heb je alles in handen om de overstap te maken van moeilijke boodschap naar tevreden klant

Lees meer

Kleur in een productieproces

Goed op mekaar afgestemde processen van een grafische workflow zijn de sleutel tot een juist kleurresultaat. Zowel in design, drukken als kwaliteitscontrole dienen juiste keuzes gemaakt te worden om tot een verkoopbaar eindresultaat te komen. Met een serie van 3 opleidingsmodules voorzien we in achtergrond, tools en toepassingen om tot meer voorspelbaarheid van kleur te komen.

Lees meer

Lagers en koppelingen

Na de opleiding hebben de deelnemers inzicht in de inzetbaarheid en werking van lagers en koppelingen, kunnen de deelnemers de toestand van lagers en koppelingen beoordelen en lagers vervangen en smeren.

Lees meer

Masterclass Cybersecurity

Ransomware, hacking, data breaches… we lezen er dagelijks over in de pers. De frequentie van dergelijke incidenten is inmiddels zo hoog dat dit stilaan nieuws in de zijlijn wordt. Voorkom dat uw bedrijf wordt opgezadeld met een digitale lockdown of erger!

Lees meer

Meettechnieken

Na de opleiding kennen de cursisten de besproken procesgrootheden (druk, temperatuur, debiet, niveau) en de werking en toepassingen van meettoestellen.

Lees meer

Mentor – Peter – Werkplekcoach

Bestaande kennis op een gestructureerde, planmatige en duidelijke manier leren overbrengen, zodat nieuwe medewerkers snel en efficiënt in hun nieuwe functie kunnen meedraaien.

Lees meer

Mentor deel 2: omgaan met verschillende persoonlijkheidstypes

Tijdens deze opleiding krijg je duidelijke inzichten in de verschillende persoonlijkheidstypes en hoe je op verfrissende wijze ermee kan omgaan tijdens het mentorschap.
Dit bevordert je eigen groei en ontwikkeling en heeft een onrechtstreeks positief effect op zowel je werk- als thuisrelaties.

Lees meer

Nederlands op de werkvloer

Deze halfdaagse training laat inzien dat je als werkgever, leidinggevende of als collega een groot verschil maakt door kleine aanpassingen te doen in de manier van communiceren.

Lees meer

Omgaan met stress, bij jezelf en je omgeving

Medewerkers uit alle sectoren die efficiënter willen optreden op de werkvloer en bereid zijn hun persoonlijk en professioneel functioneren te onderzoeken om zo stresserende situaties beter het hoofd te kunnen bieden.

Lees meer

Omgaan met ziekteverzuim: gespreksvoering voor, tijdens en na ziekte

Deze opleiding heeft als doel het sensibiliseren van HR-professionals en leidinggevenden voor hun belangrijke rol inzake verzuimbeleid en hierbij een houvast te bieden.

Lees meer

Onderhoudsmechanica

Meer en meer wordt van medewerkers verwacht dat zij op meerdere vlakken ingezet kunnen worden. Dikwijls ontbreekt het deze medewerkers aan een praktische kennis van onderhoudsmechanica zodat dat heel wat foutieve diagnoses gesteld worden bij defecten aan machines.

Lees meer

Operator Vlakstansen

In de verpakkingstechniek is specifiek vakmanschap en materialenkennis absoluut noodzakelijk als basis voor het laten draaien van de vlakstansmachine. Om die reden neemt het aanleren van vaktechnische handelingen en het ontwikkelen van kennis, die nodig is om goed te kunnen functioneren als vlakstanser, een heel belangrijke plaats in. Naast deze vaktechnische onderwerpen is er ook een deel in de training gereserveerd om te groeien naar het niveau van procesoperator.

Lees meer

Operator Vouwplakken

In de verpakkingstechniek is specifiek vakmanschap en materialenkennis absoluut noodzakelijk als basis voor het laten draaien van de vouwplakmachine. Om die reden neemt het aanleren van vaktechnische handelingen en het ontwikkelen van kennis, die nodig is om goed te kunnen functioneren als vouwplakker, een heel belangrijke plaats in. Naast deze vaktechnische onderwerpen is er ook een deel gereserveerd om te ontwikkelen tot procesoperator.

Lees meer

Opleiding tot vertrouwenspersoon

Wordt u geconfronteerd met verschillende psychosociale risico’s op het werk zoals pesten, ongewenst seksueel gedrag of geweld? Weet u niet hoe deze aan te pakken? Wenst u een eigen interne contactpersoon aan te stellen voor deze materie zonder meteen naar formele procedures bij de externe dienst te moeten grijpen?

Vraagt het cpbw naar de aanstelling van een vertrouwenspersoon en zoekt u een erkende, praktijkgerichte opleiding?

Lees meer

PLC Siemens S7

PLC Siemens S7 en TIA Portal basis Inhoud SIMATIC S7 systeemfamilie (S7-200/1200/1500/300/400) architectuur, overeenkomsten/verschillen, toepassingen… Industriële communicatiebussen (ProfiBus, ProfiNet, ASI, RS32/422/485,…) STEP7-software (TIA-portal) + installatie (TIA portal Step 7 Basic) Basisprincipes van S7-programmering Gebruik van TIA-portal (linken met PLC, PLC configureren, eerste mini programma laden en bewaren) De LAD/STL/FBD-editor Documenteren en opslaan van programma’s Grafcet […]

Lees meer

Pneumatica

Pneumatica Inhoud Symboliek (pneumatisch – elektrisch) Aansluiten van ventielen en cilinders Opbouw van een eenvoudig schema Druk-, snelheid- en tijdregelingen Conditionering van perslucht De compressor en de verwerking van perslucht Onderhoud van pneumatische elementen + praktijk Vacuümtechniek Elektropneumatische schakelingen + praktijk Sensoren in de pneumatica Uitvoeren van elektropneumatische toepassingen SFC-DiagramFieldbus en AS-i systemen Projecten en […]

Lees meer

Positieve communicatie: een must voor elke functie in elk bedrijf

Hoe positief en daadkrachtig je communicatie is met de klant, heb je zelf in de hand!
We ontdekken samen hoe je met kleine inspanningen, grootse resultaten bereikt. Ook bij die ‘lastige’ klant!

Lees meer

Praktisch wegwijs in de Belgische en Europese regelgevingen m.b.t. voedingscontactmaterialen

Krijg op één dag een overzicht van de gangbare wetgevingen die van kracht zijn m.b.t. food contact materialen!

Lees meer

Professioneel Engels

De nadruk ligt op spreken en vlot professioneel communiceren met Engelstalige klanten en collega’s. Ook schriftelijke vaardigheden kunnen aan bod komen als je dit wenst. Belangrijk is vooral dat je na zes weken vlot Engels spreekt zonder angst om fouten te maken. Ook al is er nog ruimte voor progressie, je bent niet meer bang om een gesprek met anderstaligen aan te knopen.

Lees meer

Professioneel Frans

De nadruk ligt op spreken en vlot professioneel communiceren met Franstalige klanten en collega’s. Ook schriftelijke vaardigheden kunnen aan bod komen als je dit wenst. Belangrijk is vooral dat je na zes weken vlot Frans spreekt zonder angst om fouten te maken.

Lees meer

Regeltechnieken

Na de opleiding kennen de cursisten de eigenschappen en toepassingen van de verschillende soorten regelaars. Ze kunnen de instelling van de regelaars verbeteren en de respons van de verandering van deze instelling voor het proces inschatten.

Lees meer

S7-1500 Omscholing Simatic Manager naar TIA portal

In dit leerprogramma word je ingeleid tot de architectuur van een Siemens S7 – 1500. Je leert daarnaast onder andere beter opstellen, documenteren en het in bedrijf nemen van eenvoudige programma’s met TIA.

Lees meer

Siemens S7-1500 TIA-Portal Onderhoudstechnieker basis

Na het volgen van de opleiding TIA portal onderhoudstechniekers basis worden in deze cursus de verschillende onderwerpen verder uitgediept. De tools voor foutdiagnose worden verder uitgelegd en toegepast op werkende didactische machines. Programmastructuren van praktische programma’s uit de industrie worden uitgelegd en verklaard.

Lees meer

Slaapadvies en slaaptraining

Slaapadvies en slaaptraining Inhoud Voor heel wat (oudere) werknemers is ploegenarbeid een beproeving. Velen kampen met slaapproblemen en vermoeidheid. Verminderde concentratie, een lager rendement, een hogere kans op arbeidsongevallen en ultiem zelfs meer absenteïsme zijn het gevolg. Slaapadvies en slaaptraining kunnen werknemers echter opnieuw beter doen slapen en de impact van ploegenarbeid verlichten. Volgende formules […]

Lees meer

SMED Reductie van omsteltijden

Klanten willen steeds kleinere seriegroottes en meer productvariatie. Dit vraagt een enorme flexibele productie-omgeving. Om de eigen voorraadkosten laag te houden, is frequenter omstellen van de productielijn noodzakelijk. Vaak gaat dit ten koste van de productiviteit: lange omsteltijd, veel storingen bij de opstart, veel uitval. Voor het bedrijf is het veelvuldig omstellen een bron van frustraties.

Lees meer

Taalbad Nederlands: korte, intensieve taaltraining op de werkvloer

Het gaat om een onderdompeling in de Nederlandse taal, waarbij wordt ingezet op het overwinnen van taalbarrières op de werkvloer. Vooraf wordt een werkboek op maat van de werkgever en de werknemer opgesteld. Het is dé ideale manier om een anderstalige medewerker te ondersteunen zodat deze op korte termijn op taalvlak kan meedraaien op de werkvloer.

Lees meer

Totaalcursus: leidinggeven met overleg (4-5d)

Het werk verdelen, inefficiëntie opsporen en oplossen, duidelijke instructies geven, helder rapporteren, correct tussenkomen bij disciplinesituaties, continu motiveren, … Dit zijn vaardigheden die van elke leidinggevende worden verwacht. De opleiding gaat op een direct herkenbare en bruikbare wijze op deze aspecten in.

Lees meer

VCA Basis

Doelstelling van de veiligheidsopleiding VCA Basis is
het veiligheidsbewustzijn van de medewerkers aan te scherpen aangaande veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk

Lees meer

VCA VOL

Het doel van de veiligheidsopleiding VCA VOL is het
verstrekken van een brede waaier aan informatie aangaande veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk.

Lees meer

Veilig schakelen op hoogspanningsinstallaties

Veilig schakelen op hoogspanningsinstallaties Inhoud Risico’s van het werken met elektrische energie, in het bijzonder het schakelen op hoogspanning Wettelijke verbodsbepalingen: ARAB AREI installatiematerieel beveiligingstechnieken Schakelprocedures en foutschema’s: de vitale vijf Toepassingen op zowel eenvoudige als complexe installaties, zowel wat betreft uitschakelen als inschakelen Spanningsloos schakelen Gedeeltelijk spanningsloos schakelen Indienstname Collectieve beschermingsmiddelen Individuele beschermingsmiddelen Waarschuwing/opleiding […]

Lees meer

Verhoog je veerkracht als vitamine tegen stress en burn-out

Uitgeput naar huis? Geen fut meer halverwege de werkdag? Doe er wat aan! Weg met de energievreters, welkom energiegevers! De garantie op een evenwichtige inzet op de werkvloer krijg je door te werken aan veerkracht.

Lees meer

Welzijn op het werk voor leidinggevenden

In deze opleiding worden leden van de hiërarchische lijn bewust gemaakt van het belang van een geïntegreerd welzijnbeleid binnen hun organisatie.

Lees meer

Werken aan teamveerkracht en leiderschapsvaardigheden (3u)

Hoe voorkom je stress en burn-out? Door permanent de veerkracht van je team te verhogen!

Lees meer