BA4 - Gewaarschuwden

Inhoud

 • Begrippen
  • Arbeidsongevallen
  • Waarom ongevallen voorkomen en beroepsziekten
  • Gevaar – risico – causaliteitsprincipe
  • Evaluatie van risico’s, methodieken
  • Beheersen van de risico’s en methodieken
 • Structuur en toepassingsgebied van de wetgeving
  • ARAB – Codex
  • AREI
 • De gevaren van de elektrische stroom
  • De uitwerkingen op het lichaam
  • De effecten op de installaties
 • Beperkte bespreking van de residentiële elektrische netstructuur TT
 • Beperkte activiteiten van BA4
 • Gebruik van draagbare gereedschappen en meettoestellen

Doelstelling

Men moet de gevaren van elektriciteit en risico’s met elektriciteit onderkennen en tevens alert kunnen reageren wanneer zich problemen of ongevallen voordoen. Wij willen de deelnemers vooral waarschuwen voor de gevaren van elektriciteit.

Doelgroep

Zowel naar werkzaamheden van niet-elektrische aard in de omgeving van elektrische installaties (BA4) als taken van elektrische aard onder toezicht.

Voorkennis

Geen voorkennis vereist.

Duur

1 dag

Datum

Regio Henegouwen

 • Doornik
 • 17/04/23

Regio Antwerpen

 • Mechelen
 • 24/03/23
 • Geel
 • 10/05/23

Regio Oost-Vlaanderen

 • Gentbrugge
 • 06/03/23

Organiseert u deze opleiding liever op maat op de werkvloer?

Dat kan! Het sectorfonds subsidieert dan 50% van de opleidingskost.
Neem contact met ons op, we helpen je graag verder!

Voor meer informatie kan je de spelregels raadplegen.

Wil je deze opleiding volgen in open aanbod maar behoren de open data niet tot jouw regio? Geef ons een seintje en we zoeken een oplossing!

Inschrijven