Opleiding

Opleidingsaanbod
PaperPackSkills zet al jaren, als één van de belangrijkste doelstellingen, in op het versterken van het competentiebeleid en levenslang leren in de sector. We doen dit door een uitgebreid open én op maat opleidingsaanbod aan te bieden voor werknemers uit pc 136 en pc 222 dat bestaat uit communicatie-, technische-, veiligheids-, gezondheid & welzijns-, leiderschaps-, taal-, mentor- en grafische opleidingen. 

 

Voorwaarden 
Er gelden verschillende subsidievoorwaarden voor open opleidingen, op maat opleidingen, werkbaar werk opleidingen en Iedereen Leert! opleidingen. 

Franstalige opleidingen – Cefoverre
Om tegemoet te komen aan de vraag naar Franstalige opleidingen, werken we samen met Cefoverre die geschikte Franstalige opleidingsaanbieders kan inschakelen voor uw opleidingsvraag.

 

De papier- en kartonbewerkende sector, met sectorfonds PaperPackSkills, zal in 2021-2022 de ESF oproep 511 uitvoeren, getiteld  “Competentieprognose SCOPE 2020 papier- en kartonbewerkende sector”.  Belangrijke aandacht gaat naar de transities op vlak van digitalisering, duurzaamheid en koolstofneutraliteit, de (lange termijn) impact van Covid-19 en de vergrijzing en ontgroening van de sector.

We zien de afgelopen jaren dat onze opleidingsinitiatieven versterkend werken, want zowel het aantal opleidingen in ons aanbod als het aantal deelnemers uit de sector is verdubbeld in de laatste vier jaar, en het aantal gevolgde opleidingsdagen is zelfs verdriedubbeld. We zijn blij dat de papier- en kartonbewerkende bedrijven zo inzetten op de competenties van hun werknemers, hen de kans geven om zich verder te ontwikkelen en het belang inzien van levenslang leren.” 

Heeft u nood aan een ander soort opleiding of een nieuw idee? Neem contact met ons op en we bekijken samen de mogelijkheden!