Wat is een sectorfonds?

PaperPackSkills is een non – profit sectorfonds voor bestaanszekerheid van de papier- en kartonbewerkende industrie gelinkt aan het paritair comité 136 (arbeiders) en 222 (bedienden).

Het sectorfonds is paritair beheerd met zowel de werkgevers- als werknemersorganisaties in de raad van bestuur.

Sinds 2018 is de naam PaperPackSkills in werking getreden om de activiteiten van het sectorfonds duidelijker te kaderen waarbij wordt verwezen naar de sector (paper; packaging) als naar onze visie om de vaardigheden (skills) van de werknemers optimaal en in brede zin te ondersteunen.

Onze dienstverlening heeft als doel om alle papier en kartonbedrijven in België te bereiken met een optimale dienstverlening voor KMO’s en grote bedrijven. Onze voornaamste taak is om deze bedrijven te informeren, adviseren en consulteren omtrent: 

  • vorming
  • opleiding
  • onderwijs
  • werkbaar werk
  • inclusief ondernemen

Wij zij niet enkel het aanspreekpunt voor bedrijven uit onze sector maar ook voor het grafische en technische onderwijs, opleidingsverstrekkers en voor alle andere partners zoals VDAB, Werkplekarchitecten ,Het Beroepenhuis, ESF, … . 

Verder zet PaperPackSkills projectmatig in op de noden van de sector door het onderwijs en de arbeidsmarkt optimaal op elkaar af te stemmen. Dit doen we door allerlei projecten op te zetten met al onze partners om zo de instroom in de sector te verbeteren, de diversiteit te verhogenwerkbaar werk te realiseren, … 

PaperPackSkills werd succesvol doorgelicht en beantwoordt aan de criteria van de Qfor WSE-Scan voor de dienstverlening van ‘consulting’. Met name het advies en uitvoering van projecten met betrekking tot learning, development en competentie management (in aansluiting met het sectorconvenant (Vlaamse Overheid) voor de papier- en kartonbewerkende industrie).

Heeft u vragen over onze werking? Contacteer ons gerust!