Competentieprognose SCOPE 2020 papier- en kartonbewerkende sector

De papier- en kartonbewerkende sector, met sectorfonds PaperPackSkills, zal in 2021-2022 de ESF oproep 511 uitvoeren, getiteld  “Competentieprognose SCOPE 2020 papier- en kartonbewerkende sector”.  Belangrijke aandacht gaat naar de transities op vlak van digitalisering, duurzaamheid en koolstofneutraliteit, de (lange termijn) impact van Covid-19 en de vergrijzing en ontgroening van de sector.

Competentieprognose SCOPE 2020 papier- en kartonbewerkende sector is een project dat gefinancierd wordt door het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse overheid.

In 2021 zal de focus liggen op het detailleren van nieuwe competentienoden voor de toekomst en het uitwerken van een actieplan om op deze nieuwe behoeften te anticiperen. In 2022 ligt het accent op het informeren en sensibiliseren van onze bedrijven om intern met de resultaten aan de slag te gaan.

De projectuitvoering wordt in fase 1 opgenomen door  PaperPackSkills als promotor en extern onderzoeksbureau Mpiris. In 2014-2015 heeft de sector ook een sectorale competentieprognose uitgevoerd wat resulteerde in de website Troeven voor de Toekomst

Om de goede uitvoering van het project te waarborgen, om een groot draagvlak te creëren voor de resultaten en om voldoende slagkracht te hebben bij het uitvoeren van de acties die eruit voortvloeien, heeft PaperPackSkills een stuurgroep/adviescomité samengestelt die het project zal begeleiden. De stuurgroep bestaat uit volgende stakeholders

Heeft u vragen i.v.m. dit project of wilt u op de hoogte gehouden worden? Contacteer ons gerust!