Voorwaarden PaperPackSkills

PaperPackSkills heeft als doel om de vaardigheden van de werknemers binnen de papier-en kartonbewerkende bedrijven optimaal en in brede zin te ondersteunen. PaperPackSkills biedt daarom een ruim opleidingsaanbod aan voor alle arbeiders en bedienden binnen pc 136 en pc 222.

Kom hieronder meer te weten over de werkwijze van ons opleidingsaanbod en onze subsidiemogelijkheden!

 

Ondernemingen kunnen werknemers uit pc 136 en pc 222 naar open opleidingen sturen (externe locatie) of opleidingen op maat organiseren (intern op de werkvloer). Het sectorfonds voorziet subsidie voor deze opleidingen. Scroll naar beneden voor meer informatie over de subsidievoorwaarden. 

Bedrijven uit de papier– en kartonsector kunnen opleidingen rond werkbaar werk 100% laten subsidiëren via het sectorfonds PaperPackSkills, en dit zowel voor arbeiders, bedienden en management! Scroll naar beneden voor de subsidievoorwaarden. 

PaperPackSkills werkt samen met het opleidingscentrum Cefoverre om werknemers binnen de papier-en karton-bewerkende sector ook Franstalige opleidingen aan te bieden. Scroll naar beneden voor meer informatie over de subsidievoorwaarden. 

De sector subsidieert ook deelname aan het project IEDEREEN LEERT! van Syntra West (SBM). Scroll naar beneden voor meer informatie over de subsidievoorwaarden. 

Sectoraal open en op maat opleidingsaanbod

Voor wie ?

Alle arbeiders en bedienden die respectievelijk onder pc 136 en pc 222 vallen, de Paritaire Comités van de papier- en kartonbewerkende sector, kunnen gedeeltelijk of volledig gesubsidieerd de opleidingen volgen uit het aanbod van het sectorfonds.

Open aanbod opleidingen

De opleidingen uit het open aanbod worden 100% gesubsidieerd voor werknemers uit pc 136 en pc 222. De werkgever vraagt online de inschrijving aan van een opleiding voor zijn/haar werknemers. De factuur wordt vervolgens op naam van het sectorfonds geplaatst en betaald door PaperPackSkills.

Op maat opleidingen

Alle opleidingen kunnen ook intern (op maat) op de werkvloer gegeven worden, vanaf 4 deelnemers en bij een maximale opleidingskost van 1200 euro per dag. PaperPackSkills subsidieert dan 50% van de opleidingskost, voor het aandeel van de deelnemers uit pc 136 of pc 222.

Voor de opleiding: U wil een opleiding op maat organiseren in uw bedrijf en zou hier graag voor gesubsidieerd worden door het sectorfonds? Dan zijn er twee mogelijkheden om de samenwerking te starten:

 1) U kent zelf een opleidingsaanbieder die deze opleiding kan verzorgen à Neem vóór aanvang van het traject contact op met ons en ga na of deze opleiding in aanmerking komt voor subsidiëring. Nodig de sectorconsulenten eventueel mee uit voor het overleg met de opleidingsaanbieder.

2) U kent nog geen geschikte opleidingsaanbieder? à Neem contact op met de sectorconsulenten en wij zoeken met plezier een opleidingsaanbieder die deze opleiding voor u kan verzorgen. 

In beide gevallen worden de datum/data, prijs en aantal deelnemers vastgelegd in overleg tussen het bedrijf, de opleidingsaanbieder en het sectorfonds.

Na de opleiding: De opleidingsaanbieder maakt twee facturen op met telkens 50% van de opleidingskost, één op naam van het sectorfonds (FBZ) en één op naam van het bedrijf. (! Opgelet: dit is een nieuwe methode om de subsidie van 50% van de opleidingskost in orde te brengen.) U bezorgt het sectorfonds na de opleiding de aanwezigheidslijst en de ingevulde evaluatieformulieren. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van onze templates of die van de opleidingsaanbieder. 

Franstalige opleidingen

PaperPackSkills werkt samen met het opleidingscentrum Cefoverre om werknemers binnen de papier-en kartonbewerkende sector ook Franstalige opleidingen aan te bieden. De opleiding kan gevolgd worden bij Cefoverre zelf, op locatie van de trainer of op locatie van je bedrijf. Voor meer informatie over de werking van Cefoverre verwijzen we je graag door naar hun website: www.cefoverre.be.

Bevindt jouw onderneming zich in het Waals Gewest? Neem dan rechtstreeks contact op met jeremie.fraselle@cefoverre.be en Cefoverre zal met jou op zoek gaan naar de geschikte opleiding. PaperPackSkills zorgt voor subsidie van de opleidingskost in overeenstemming met de algemene spelregels zoals hierboven toegelicht.

Bevindt jouw onderneming zich in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maar ben je op zoek naar een Franstalige opleiding? Neem rechtstreeks contact (une référence à la page ‘contact’) op met PaperPackSkills en wij zoeken naar de geschikte opleiding. Ook hier gelden dezelfde subsidievoorwaarden als voor de Nederlandstalige opleidingen. 

Maximum aantal opleidingen per bedrijf ?

Elke KMO (minder dan 250 werknemers) uit de sector krijgt een budget van 30 opleidingsdagen. Niet-KMO’s krijgen een budget van 40 opleidingsdagen. Wanneer dit maximum overschreden is, kunnen werknemers uiteraard nog steeds via ons opleidingen volgen. Het is echter wel het bedrijf zelf dat dan instaat voor de opleidingskost.

Wat als ik wil annuleren ?

Kosteloos annuleren kan tot twee weken voor aanvang van de opleiding! Bij ongewettigde afwezigheid of te laat annuleren is de werkgever verantwoordelijk voor de annulatiekosten.

Nog vragen ?

Neem contact op met PaperPackSkills.

Facturatie

Voor arbeiders uit PC 136:

Fonds voor Bestaanszekerheid van de Papier- en Kartonbewerkende Nijverheid
Marsveldplein 2, 1050 Brussel

Ondernemingsnummer: (BE)0457480407

Voor bedienden uit PC 222:

Sociaal Fonds van de bedienden papier- en kartonbewerking

Marsveldplein 2, 1050 Brussel

(Geen ondernemingsnummer)

Sectoraal werkbaar werk opleidingsaanbod

Kostprijs en werkwijze open/op maat aanbod

Bedrijven uit de papier– en kartonsector kunnen opleidingen rond werkbaar werk 100% laten subsidiëren via het sectorfonds PaperPackSkills, en dit zowel voor arbeiders, bedienden en management! Werkbaar werk moet namelijk ‘op maat’ van het bedrijf gebeuren en gedragen worden door alle werknemers van het bedrijf! 
De subsidiebedragen zijn in overeenstemming met de grootte van het bedrijf:

-50 werknemers (kleine onderneming): €3000 subsidie voor opleiding rond werkbaar werk
+50 werknemers (middelgrote onderneming): €4000 subsidie voor opleiding rond werkbaar werk
+250 werknemers (grote onderneming): €5000 subsidie voor opleiding rond werkbaar werk

Extra voorwaarden

Er worden enkel facturen goedgekeurd die overeenkomen met de richtprijzen van onze subsidies én op voorwaarde dat de aanvraag gebeurt vóór de opleiding plaatsvindt . Vraag dit dus zeker na bij ons!

Verplaatsingskosten van de trainer die in de factuur vervat zitten worden niet gesubsidieerd en dus niet vergoed.

De BTW die in de factuur vervat zit wordt niet vergoed of gesubsidieerd aangezien het bedrijf dit zelf kan recupereren.

Dit subsidieaanbod loopt t.e.m. 31/12/2021. Hierna wordt het project geëvalueerd en eventueel verder gezet. Ontdek hier het aanbod en de mogelijkheden.

Wat als ik wil annuleren ?

Kosteloos annuleren kan tot twee weken voor aanvang van de opleiding! Bij ongewettigde afwezigheid of te laat annuleren is de werkgever verantwoordelijk voor de annulatiekosten.

Nog vragen ?

Neem contact op met PaperPackSkills.

Sectorale subsidie Iedereen LEERT!

Hoe word ik lid van een lerend netwerk?

Neem contact op met Tom Demeyere van SBM. Hij zal zorgen voor je inschrijving tot het lerend netwerk van jouw regio. 

Extra voorwaarden

Tweejaarlijkse deelname aan de regionale stuurgroepvergadering waar je samen met andere ondernemingen het opleidingsaanbod bepaalt. Aan iedere deelnemende onderneming wordt gevraagd om min. 70% van het opleidingsaanbod intern bekend te maken aan de medewerkers. 

Welke subsidie kan ik ontvangen?

Het Sectorfonds PaperPackSkills komt tussen voor een bedrag van 100 € per deelnemer per opleiding!

Nog vragen?

Meer informatie over Iedereen LEERT! vind je hier terug.  

Zoals hierboven reeds aangegeven kan je ook steeds terecht bij Tom Demeyere van SBM voor al jouw vragen. 

Stel je liever je vraag aan ons? Neem gerust contact met ons op!