InDUFed

PaperPackSkills is een fonds voor bestaanszekerheid dat paritair beheerd is met zowel de werkgevers- als werknemersorganisaties in de raad van bestuur. De werkgevers worden vertegenwoordigd door:

InDUfed (Federatie van de duurzame industrieën) is een platform dat sinds 2018 drie sectoren verenigt, zijnde: COBELPA (Vereniging van de Belgische fabrikanten van papierdeeg, papier en karton), FETRA (Federatie der papier- en kartonbewerkende bedrijven) en VGI (Verbond van de Glasindustrie).

De expertise en kennis van de verschillende teams worden samengebracht zowel op het gebied van sociale dossiers als op het gebied van milieu en energie.

Deze bevoegdheidsdomeinen vormen de kern van de duurzaamheidsstrategie zowel van de producten zelf van de drie sectoren als van hun productie- en transformatieprocessen.

Het opstellen en uitdragen van gezamenlijke visies, het delen en uitdiepen van kennis, het optimaliseren van externe vertegenwoordiging, de flexibiliteit en efficiëntie zijn enkele van de vele sterke punten van InDUfed.  Voor meer informatie, neem dan zeker een kijkje op www.indufed.be.