Overzicht subsidies werkbaar werk

Er zijn momenteel 3 soorten subsidies waar je als onderneming gebruik van kan maken binnen het thema ‘werkbaar werk’

Bedrijven uit de papier– en kartonsector (pc 136 en pc 222) kunnen opleidingen rond werkbaar werk 100% laten subsidiëren via het sectorfonds PaperPackSkills, en dit zowel voor arbeiders, bedienden en management! Werkbaar werk moet namelijk ‘op maat’ van het bedrijf gebeuren en gedragen worden door alle werknemers van het bedrijf! Scroll naar beneden voor meer informatie. 

De werkbaarheidscheques bieden nu ook een financieel duwtje in de rug voor de aanpak van arbeidsorganisatorische uitdagingen. Scroll naar beneden voor meer informatie. 

Er is vanuit ESF gratis HR-steun op maat van jouw organisatie, door gespecialiseerde dienstverleners. Het doel van dit initiatief is om de werkbaarheid en werknemerswelzijn binnen jouw organisatie te verhogen. Scroll naar beneden voor meer informatie. 

Sectorale subsidievoorwaarden omtrent werkbaar werk

Bedrijven uit de papier– en kartonsector (pc 136 en pc 222) kunnen opleidingen rond werkbaar werk 100% laten subsidiëren via het sectorfonds PaperPackSkills, en dit zowel voor arbeiders, bedienden en management! Werkbaar werk moet namelijk ‘op maat’ van het bedrijf gebeuren en gedragen worden door alle werknemers van het bedrijf! 

De subsidiebedragen zijn in overeenstemming met de grootte van het bedrijf:

  • -50 werknemers (kleine onderneming): €3000 subsidie voor opleiding rond WW
  • +50 werknemers (middelgrote onderneming): €4000 subsidie voor opleiding rond WW
  • +250 werknemers (grote onderneming): €5000 subsidie voor opleiding rond WW.

 

Extra voorwaarden

Er worden enkel facturen goedgekeurd die overeenkomen met de richtprijzen van onze subsidies én op voorwaarde dat de aanvraag gebeurt vóór de opleiding plaatsvindt . Vraag dit dus zeker na bij ons!

Verplaatsingskosten van de trainer die in de factuur vervat zitten worden niet gesubsidieerd en dus niet vergoed.

De BTW die in de factuur vervat zit wordt niet vergoed of gesubsidieerd aangezien het bedrijf dit zelf kan recupereren.

Dit subsidieaanbod loopt t.e.m. 31/12/2021. Hierna wordt het project geëvalueerd en eventueel verder gezet.

Zie hiervoor ook de spelregels van het opleidingsaanbod.

Werkbaarheidscheques

Hoe kan u als onderneming in deze sterk gewijzigde context de productie of dienstverlening verderzetten en tegelijk de werknemers veilig, gezond, comfortabel en gemotiveerd aan het werk houden? Dit kan door middel van  de werkbaarheidsheques. De werkbaarheidscheques bieden nu ook een financieel duwtje in de rug voor de aanpak van arbeidsorganisatorische uitdagingen, zoals bij het opstarten in kleinere ploegen, met nieuw bedachte productieprocessen, met een grotere afstand tussen medewerkers, met meer telewerk, …

De doelstelling van de werkbaarheidscheques blijft grotendeels hetzelfde, zowel een KMO als grote onderneming kan met de cheque een scan of begeleiding kopen om de werkbaarheid in kaart te brengen of te monitoren.  Acties die hieruit voortvloeien, kunnen normaal gezien niet betaald worden met de cheque. Op deze regel is echter een uitzondering gekomen die toelaat om acties/uitdagingen die zijn ontstaan door de coronacrisis, toch te financieren door de cheque. Als werkgever kan je op die manier advies inwinnen zoals bijvoorbeeld “Hoe moet ik mijn werknemers veilig aan de slag laten gaan?” of aanpassingen doen aan de werkpost of arbeidsorganisatie op korte termijn die noodzakelijk zijn om het werk te hervatten i.f.v. de werkbaarheid in coronatijden. Ook opleidingen die nodig zijn om te kunnen werken in de nieuwe arbeidssituatie of om werknemers te leren omgaan met de angst die er kan heersen kunnen gefinancierd worden door de cheque. De opleidingen, begeleiding en advies focussen dus naast competentieversterking ook op het psychisch welbevinden van de werknemers en werkgever. De werkbaarheidscheque bevat maximaal €10.000 per ondernemingsnummer. De aankoop van beschermend materiaal voor de werknemers valt hier niet onder.

Heeft u nood aan advies, begeleiding en competentieversterking in deze coronatijden? Vraag de werkbaarheidscheque aan via https://www.vlaanderen.be/werkbaarheidscheque-en-verhoging-kmo-portefeuille. Enkel de factuur van een erkende dienstverlener kan worden ingebracht.

Drive oproep Werkbaar Werk voor KMO’s

Nood aan gemotiveerde medewerkers (ook in tijden van Corona)? Wil je burn-out geen kans geven en een positieve dynamiek creëren? Daarvoor is er nu DRIVE: gratis HR-steun op maat van jouw organisatie, door gespecialiseerde dienstverleners. Het doel van dit initiatief is om de werkbaarheid en werknemerswelzijn binnen jouw organisatie te verhogen. De kost van de dienstverlener wordt volledig gedragen door ESF! Is jouw organisatie in Vlaanderen gevestigd en telt zij niet meer dan 250 medewerkers? Dien dan nu een eenvoudige aanvraag in bij ESF Vlaanderen! Meer informatie kan je terugvinden op www.esf-vlaanderen.be/nl/drive.