FETRA

PaperPackSkills is een fonds voor bestaanszekerheid dat paritair beheerd is met zowel de werkgevers- als werknemersorganisaties in de raad van bestuur. De werkgevers worden vertegenwoordigd door:

FETRA is de Belgische beroepsfederatie van de papier-en kartonbewerkende bedrijven (PC 136 en PC 222) en werd opgericht in 1946.  Zij vertegenwoordigt ongeveer 80 % van de omzet van de sector.  FETRA is de officiële woordvoerder van de Belgische papier-en kartonbewerkende sector bij de Europese, federale, regionale en lokale autoriteiten, en andere belangenverenigingen. FETRA informeert en adviseert haar leden over de vragen van alle aard waarmee ze worden geconfronteerd: sociale-, economische-, milieu-,  energieaangelegenheden, enz. Sinds 2018 werkt FETRA samen met COBELPA (Vereniging van de Belgische fabrikanten van papierdeeg, papier en karton) en VGI (Verbond van de Glasindustrie) onder de naam van InDUfed. Wens je graag lid te worden van FETRA? Klik dan hier voor meer informatie over wat een lidmaatschap kan bieden en hoe je lid kan worden.