SOCIAAL - JURIDISCHE INFO

Ontdek hier alle sociaal-juridische ontwikkelingen binnen onze sector. 

Syndicale premie 

Wat is een Syndicale premie? 

De syndicale premie is een sociaal voordeel dat wordt toegekend aan werknemers die zijn aangesloten bij een vakbondsorganisatie en voldoen aan de voorwaarden die zijn vastgelegd in de bestaande collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO) in de papier- en kartonverwerkende sector.

Wie heeft recht op een syndicale premie?

De toekenning van de syndicale premie is vastgelegd:

 

Arbeiders: CAO van 5 september 2019 (geregistreerd op 18 september 2019 onder het nummer 153913/co/136) gewijzigd door de CAO van 7 maart 2024 (geregistreerd op 22 maart 2024 onder het nummer 186884/co/136)

 

Bedienden: CAO van 9 november 2021 (geregistreerd op 26 november 2021 onder het nummer 168458/co/222) gewijzigd door de CAO van 7 maart 2024 (geregistreerd op 22 maart 2024 onder het nummer 186885/co/222)

 

 

Wie heeft geen recht op een syndicale premie?

Uitzendkrachten en bedienden in een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) hebben geen recht op de syndicale premie.

Hoe wordt het bedrag van de syndicale premie bepaald?

Het bedrag van de syndicale premie wordt door de CAO vastgesteld.

Actieve werknemer

Arbeider met een stelsel SWT

Volledige periode

€ 145,00

€ 126,00

Onvolledige periode

€ 12,08 /maand

€ 10,50/maand

Hoe verkrijg je de syndicale premie?

Elk jaar, uiterlijk op 21 mei volgend op de referentieperiode (referentieperiode loopt van 01/01 tot en met 31/12 van het kalenderjaar voorafgaand het jaar van betaling), stelt het “Fonds voor Bestaanszekerheid voor de werknemers van de papier- en kartonbewerking” de werkgevers in het bezit van de nodige attesten van tewerkstelling.

Vanaf 27 mei volgend op de referentieperiode worden de attesten door de werkgevers individueel aan hun werknemers uitgereikt.

De werknemers bezorgen vervolgens de syndicale attesten aan hun vakbond, die uiteindelijk instaan voor de betaling.

Wanneer wordt de premie uitbetaald?

Vanaf de eerste maandag van juni.

Extra info m.b.t. de privacy verklaring kan u hier terugvinden.