Good Practices Werkbaar werk

In 2018-2019 liep er binnen de sector een proefproject ‘Proefwerven Werkbaar Werk’ waaraan 9 bedrijven uit de papier– en kartonsector hebben deelgenomen. Zij kregen een werkbaar-werk-budget om  acties rond werkbaar werk uit te rollen op de werkvloer, naargelang de specifieke noden van het bedrijf. Aangezien dit project een succes was heeft de werkgroep beslist om de goede praktijken van dit proefproject open te stellen naar alle bedrijven uit de sector. Klik hier voor het opleidingsaanbod en hier voor de subsidievoorwaarden

Hieronder enkele reacties vanuit het proefproject: 

Voorheen was het werkbaar en wendbaar werk beleid eerder een zaak die enkel door het HR team werd bekeken. Sinds we in dit project zijn gestapt werd er een werkgroep opgericht met medewerkers en daardoor leeft dit alles veel meer.

Het proefproject heeft ons meer structuur in het thema gegeven, we kijken nu kritischer en beseffen dat veel wat we al doen,  ook onder de noemer werkbaar werk valt.

Er is nu meer herkenning door de werkgever, de werknemers zijn bezig met het project en brengen zelf hun inbreng. Bepaalde zaken zijn reeds ingevoerd in het beleid. De steun vanuit de sector geeft wat meer ademruimte om in te zetten op dit onderwerp, anders zou er weinig actie volgen.

Al onze leidinggevenden kregen een opleiding rond aanwezigheidsbeleid en de impact van ziekte op de collega’s en de organisatie. Nadien werd samen met de opleider en HR een aanwezigheidsbeleid uitgewerkt dat aan alle werknemers werd voorgesteld. De volgende stap die we willen nemen is nu een ergonomie opleiding voor alle werknemers van deze site (arbeiders en bedienden) aangepast op hun werksituatie.

Wij hebben ingezet op een stress– en burn-out beleid over de gehele site.

Coaching voor de ploegchefs rond communicatiestijl, werkgroep rond werkbaar wendbaar werk, overweging tot ander uurrooster bij de bedienden.

Bij een aantal medewerkers is het initiatief, de communicatie en de leiding verbeterd dankzij de opleidingen die zijn gegeven.