Werkplekleren

Bent u op zoek naar een Operator Print of een Operator Drukafwerking? Ga dan aan de slag met Werkplekleren!

Werkplekleren (vroeger gekend onder de naam Bedrijfsleren) is een initiatief in samenwerking met VDAB, PaperPackSkills en GRAFOC die werkzoekenden in Vlaanderen toelaat om de nodige competenties te verwerven om als Operator Print of Operator Dukafwerking aan de slag te gaan. De opleiding duurt max. 20 opleidingsdagen, waarbij de focus ligt op het verwerven van grafische basiscompetenties en werkattitude. Na de opleiding kan een IBO van 5 maanden gekoppeld worden. Er is echter geen aanwervingsverplichting. Alle info kan je hier terugvinden.

Wat is een IBO? Met een IBO (Individuele Beroepsopleiding) leid je een werkzoekende op in je bedrijf gedurende maximaal 6 maanden. Je betaalt geen loon of RSZ, enkel een vast maandelijks bedrag dat alle kosten dekt zoals dossier-en verplaatsingskosten. Ieder bedrijf gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Vlaanderen kan beroep doen op IBO.

Interesse in deze opleidingen (of andere initiatieven) van VDAB? Neem dan contact op met PaperPackSkills en bezorg ons de openstaande vacatures in jouw bedrijf. VDAB zal vervolgens op zoek gaan naar de geschikte kandidaat die aan de slag wil gaan binnen jouw onderneming.