Om de zoektocht naar de opleidingen nog gemakkelijker te maken voor u, zetten we alles op alles om deze pagina zo snel mogelijk terug online te plaatsen. Uiteraard willen we u blijven bijstaan met raad en daad, daarom kan u met uw vragen steeds terecht bij onze sectorconsulente Michelle Mies (michelle.mies@indufed.be).