Wie zijn wij ?

Sectorfonds PaperPackSkills

PaperPackSkills is het sectorfonds van de papier- en kartonbewerkende industrie en informeert, adviseert en consulteert alle bedrijven van de papier- en kartonsector omtrent vorming, opleiding, onderwijs, werkbaar werk en evenredige arbeidsdeelname.


Papier- en kartonbewerkende sector

  • De Belgische papier- en kartonbewerking is een heterogene sector waarbij verschillende deelsectoren te onderscheiden zijn met veel variatie in de eindproducten. Ben je benieuwd welke creatieve en dagdagelijkse producten onze sector produceert? 
  • Deze eindproducten worden gerealiseerd door zowel creatieve als technisch aangelegde mensen die in onze sector actief zijn. Ben je benieuwd welke profielen er in onze sector werken? 
  • De sector draagt duurzaamheid hoog in het vaandel.  Papier is namelijk een natuurlijke en hernieuwbare grondstof

Fetra

PaperPackSkills is een fonds voor bestaanszekerheid dat paritair beheerd is met zowel de werkgevers- als werknemersorganisaties in de raad van bestuur. De werkgevers worden vertegenwoordigd door FETRA, de Belgische beroepsfederatie van de papier- en kartonbewerkende bedrijven (PC 136 en PC 222) en werd opgericht in 1946.

 

Indufed

InDUfed is een platform dat sinds 2018 drie sectoren verenigt, zijnde: COBELPA (Vereniging van de Belgische fabrikanten van papierdeeg, papier en karton), FETRA (Federatie der papier- en kartonverwerkende bedrijven) en VGI (Verbond van de Glasindustrie).

 

Sociale partners

PaperPackSkills is een fonds voor bestaanszekerheid dat paritair beheerd is met zowel de werkgevers- als werknemersorganisaties in de raad van bestuur. De werknemers worden vertegenwoordigd door volgende sociale partners:

  • ACV – Bouw – Industrie & Energie
  • ACLVB – Liberale vakbond
  • ABVV – Algemene Centrale