Sociale partners

PaperPackSkills is een fonds voor bestaanszekerheid dat paritair beheerd is met zowel de werkgevers- als werknemersorganisaties in de raad van bestuur. De werknemers worden vertegenwoordigd door volgende sociale partners:

ACV-Bouw-Industrie & Energie

Meer info? Surf naar  https://www.hetacv.be/acvbie

ACLVB - Liberale vakbond

Meer info? Surf naar https://www.aclvb.be/nl

ABVV - Algemene Centrale

Meer info? Surf naar https://www.accg.be/nl