WERKBAAR WERK

Werkbaar werk heeft te maken met de kwaliteit van werk. Werkbaar werk is werk dat boeit en je laat groeien. Het is werk dat in balans is met je privéleven. Je krijgt er niet teveel stress van en je wordt er niet ziek van. Kortom: een werkbare job, dat is een fijne job die je lang kan volhouden! PaperPackSkills zet zich sterk in om werk werkbaar te maken binnen de sector. Ontdek hieronder onze acties en initiatieven om dit doel te bereiken. 

Good practices

In 2018-2019 kregen 9 bedrijven een werkbaar-werk-budget om  acties rond werkbaar werk uit te rollen op de werkvloer, naargelang de specifieke noden van het bedrijf. 

Opleidingsaanbod werkbaar werk

Het vervolg van Proefwerven Werkbaar Werk heeft als resultaat een uitgebreid opleidingsaanbod dat ter beschikking wordt gesteld voor alle bedrijven van de papier– en kartonsector om werk te maken van werkbaar werk!

Overzicht subsidies werkbaar werk

Bedrijven uit de papier– en kartonsector (pc 136 en pc 222) kunnen opleidingen rond werkbaar werk 100% laten subsidiëren via het sectorfonds PaperPackSkills, en dit zowel voor arbeiders, bedienden en management! Maar ook de Vlaamse Overheid voorziet subsidies omtrent werkbaar werk. 

Psychosociaal welzijn

Medewerkers die zich goed in hun vel voelen, zijn een troef voor iedere werkgever. Als werkgever is het dan ook belangrijk om voldoende aandacht te besteden aan hun psychosociaal welzijn.  Heb je hulp nodig bij het uitstippelen van je preventiebeleid?  Wil je graag weten hoe je een burn-out bij je medewerkers herkent

CAO 104

Op 27 juni 2012 hebben de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad cao 104 afgesloten, die inhoudt dat werkgevers verplicht zijn een werkgelegenheidsplan op te stellen. Daarin geven ze een overzicht van de maatregelen die de onderneming treft om de werkgelegenheid van de werknemers van 45 jaar en ouder te behouden of te verhogen.

 

Heb je een vraag omtrent werkbaar werk? Contacteer ons gerust