Overzicht opleidingen werkbaar werk

Andere mogelijke opleidingen binnen werkbaar werk:

  • Ondersteuning bij het oprichten van een interne werkgroep rond Werkbaar werk
  • Opleiding rond het creëren van een feedback- en aanspreekcultuur
  • Opleiding om te leren omgaan met diversiteit binnen de organisatie
  • Opleiding rond ergonomie en beeldschermwerk
  • Opleiding hef- en tiltechnieken
  • Welzijn workshops rond gezonde voeding, beweging, anti-roken, …
  • Opleiding ‘Hoe je batterijen dagelijks opladen?’
  • Opleiding ‘Wie ben ik? Sterktes en werkpunten’

Deze opleidingen kunnen best ‘op maat’ georganiseerd worden. Contacteer ons voor meer informatie! 

Start met een interne werkgroep rond werkbaar werk en creëer gedragenheid in je onderneming!

TIP: Nog geen idee hoe te starten rond dit thema of waar jullie prioriteiten liggen? Start met een interne werkgroep rond dit thema onder begeleiding van een consultant! Een werkgroep onder begeleiding stimuleert de gedragenheid van het thema werkbaar werk in het bedrijf en creëert hieromtrent een gezamenlijke visie. Deze begeleiding/consultant wordt ook gesubsidieerd, contacteer ons voor meer info!

We blijven het aanbod updaten dus laat het ons zeker weten indien jullie nood hebben aan een andere werkbaar-werk opleiding! Ontvangt u graag meer informatie over de inhoud van een opleiding en de mogelijkheden? Contacteer ons!