Nederlands taalbad: korte, intensieve taaltraining op de werkvloer

Inhoud

Wat houdt deze taalcoaching in? Het gaat om een onderdompeling in de Nederlandse taal, waarbij wordt ingezet op het overwinnen van taalbarrières op de werkvloer. Vooraf wordt een werkboek op maat van de werkgever en de werknemer opgesteld. Het is dé ideale manier om een anderstalige medewerker te ondersteunen zodat deze op korte termijn op taalvlak kan meedraaien op de werkvloer.

 

Vaktechnisch jargon wordt begrijpelijk  gemaakt en er wordt aandacht besteed voor werkgerelateerde communicatie die open en correcte communicatie met collega’s, leidinggevenden en klanten mogelijk maakt. Ieder traject is op maat en afgestemd op de noden en belangen van zowel de werkgever als de werknemer. Bij aanvang van het taalbad worden afspraken en doelstellingen vastgelegd in een talig actieplan dat werkpunten en acties omschrijft. Het actieplan wordt gehanteerd als een werkinstrument doorheen het ganse traject. Het afsluitend actieplan geeft een zicht op de uitgevoerde acties, gemaakte progressie en geeft advies voor de toekomst aan de betrokkenen.

Deze opleiding wordt enkel op maat georganiseerd.

Doelgroep

Anderstalige medewerkers.

Voorkennis

/

Duur

Een taalbad bestaat uit minimaal 4 sessies van 2u. Dit is exclusief de intakegesprekken met de betrokkenen en het evaluatiegesprek. Het aantal sessies kan op vraag verder worden uitgebreid.