Welzijn op het werk voor leidinggevenden

Inhoud

In deze opleiding worden leden van de hiërarchische lijn bewust gemaakt van het belang  van een geïntegreerd welzijnbeleid binnen hun organisatie. Zowel het wettelijk kader als de rol en verantwoordelijkheden van de verschillende actoren komen aan bod. Hierbij wordt de wetgeving vertaald in praktische tools.

PROGRAMMA


 • Wettelijk kader
 •  Welzijnswet, CODEX en ARAB
 •  Risicoanalyse, Globaal preventieplan en Jaaractieplan
 •  Taken en verplichtingen van de verschillende actoren aangaande het welzijnsbeleid
 • Preventiebeleid psychosociaal welzijn: wat houdt dit nu in?
 •  Psychosociale risico’s in kaart brengen en aanpakken: methoden en actieplan
 •  Een werknemer heeft een psychosociaal probleem: welke zijn de interventiemogelijkheden voor een werknemer?
 •  De diverse actoren bij de uitrol van het beleid
 •  Uitrol van uw preventiebeleid psychosociaal welzijnsbeleid: welke zijn de “next steps” en “to do’s”?

Het is ook mogelijk om slechts één van deze modules te volgen.

Doelstelling

Verwerven van kennis en sensibilisatie over de wettelijke taken en de verantwoordelijkheden van de hiërarchische lijn in het kader van een welzijn- en preventiebeleid van de onderneming:

 • Wat zegt de wetgeving?
 • Wat zijn mijn taken en verplichtingen binnen een welzijnsbeleid?
 • Hoe pak ik het psychosociaal welzijnsbeleid aan in mijn onderneming?
 • Hoe ga ik om met stress, burn-out, ongewenst gedrag op het werk, conflicten,…?

Doelgroep

Bedrijfsleiding, afdelingshoofden, preventieadviseurs, verantwoordelijken, …

Voorkennis

/

Duur

0,5 dag per module.

Datum

Geen geplande opleiding

Organiseert u deze opleiding liever op maat op de werkvloer?

Dat kan! Deze opleiding behoort tot ons aanbod Werkbaar werk en wordt dus 100% gesubsidieerd. De subsidiebedragen zijn wel geplafonneerd in overeenstemming met de grootte van je onderneming. Voor meer info kan je de spelregels raadplegen.

Wil je deze opleiding volgen in open aanbod maar behoren de open data niet tot jouw regio? Neem contact met ons op, we helpen u graag verder!

Inschrijven