BA5 Vakbekwamen

Inhoud

Werken aan of nabij elektrische installaties die al dan niet onder spanning staan is niet zonder gevaren.

Deze mensen moeten de gevaren van elektriciteit en risico’s met elektriciteit onderkennen en tevens alert kunnen reageren wanneer zich problemen of ongevallen voordoen. Wij willen de deelnemers vooral waarschuwen voor de gevaren van elektriciteit.

In deze opleiding leert men welke werkzamheden door wie uitgevoerd mogen worden en welke risico’s en veiligheidsmaatregelen genomen moeten worden.

 • Begrippen, wetgeving, gevaren,…
 • Beperkte bespreking van de elektrische netstructuren TT, TN-C, TN-S, TN-C-S
  • Distributiecabine en transformatoren
  • Kortsluitingen op 3-fasig net, kortsluitvermogen, voorbeelden
  • Foutlussen,
  • Aardverbinding, aardwachter
  • Overstroombeveiliging
  • Smeltveiligheden, automatische schakelaars, differentieelschakelaars, selectiviteit
  • Aansluiten condensatoren cos fi
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen en signalisatie
 • Gebruik van draagbare gereedschappen en meettoestellen
 • Werkzaamheden aan elektrische installaties voor personen met het bevoegdheidsniveau BA5 (wijzigingen in het AREI (art 266)
  • Definities en toepassingsgebied
  • Algemene voorschriften
  • Exploitatiewerkzaamheden: algemene regels, bevoegdheden en toekennen ervan, organisatie van de werken, werkplaats, meten van elektriciteit LS & HS
  • Werkprocedures: spanningsloos werken en onder spanning werken, onderhoud van elektrische installaties, procedure vitale 5
  • Onderhoudswerkzaamheden
  • Van de vitale 5 naar de vitale 8

Na deze opleiding ben je gewaarschuwd voor elektriciteit, we sluiten de opleiding af met een kleine test waarna je een aanwezigheidsattest krijgt, een attest dat opgenomen moet worden in de inzetbaarheidsmatrix van uw organisatie.

Doelstelling

Je kent de gevaren van elektriciteit en de uitwerking ervan op het lichaam. Ook ken je de werking van elektriciteit en de problemen die zich rond veiligheid voordoen in de diverse netstelsels. De procedures om veilig aan elektrische installaties te werken kennen geen geheimen voor jou. 

Doelgroep

Deze opleiding is bestemd voor al wie vakbekwaamheid en bevoegdheid nodig heeft om aan elektrische installaties te werken en te superviseren.

Voorkennis

Basiskennis van elektriciteit en elektrische installaties (sterkstroom).

Duur

1 of 2 dagen.

Datum

Regio Henegouwen

 • Doornik
 • 17/04 + 24/04/2023

Regio Antwerpen

 • Geel
 • 07/06 + 14/06/2023
 • Mechelen
 • 21/04 + 28/04/2023

Regio Oost-Vlaanderen

 • Gentbrugge
 • 20/03 + 21/03/2023

Organiseert u deze opleiding liever op maat op de werkvloer?

Dat kan! Het sectorfonds subsidieert dan 50% van de opleidingskost.
Neem contact met ons op, we helpen je graag verder!

Voor meer informatie kan je de spelregels raadplegen.

Wil je deze opleiding volgen in open aanbod maar behoren de open data niet tot jouw regio? Geef ons een seintje en we zoeken een oplossing!

Inschrijven