SMED Reductie van omsteltijden

Inhoud

Klanten willen steeds kleinere seriegroottes en meer productvariatie. Dit vraagt een enorme flexibele productie-omgeving. Om de eigen voorraadkosten laag te houden, is frequenter omstellen van de productielijn noodzakelijk. Vaak gaat dit ten koste van de productiviteit: lange omsteltijd, veel storingen bij de opstart, veel uitval. Voor het bedrijf is het veelvuldig omstellen een bron van frustraties. 

Praktijk wijst uit dat, zonder grote investeringen, tijdsreducties van meer dan 50% worden gerealiseerd dankzij de SMED-methode. Bovendien wordt het voor de medewerkers makkelijker werken en is het verschil tussen de ploegen weggewerkt.

Deze verbetertechniek kan men gebruiken om alle routinematige stilstanden aan te pakken (poetsen, opstart, productovergang).

PROGRAMMA

Inleiding

SMED-methode (Single Minute Exchange of Die)

  • Theoretische omkadering
  • Aanpak
  • Observatie en analyse van huidige situatie
  • Verbeteracties
  • Evalueren van de nieuwe situatie

Doelstelling

Na de opleiding:

  • Kennen de deelnemers de SMED-methode
  • Weten ze hoe ze deze methode moeten toepassen

Doelgroep

Operators en techniekers.

Voorkennis

Niet vereist.

Duur

Halve dag.

Datum

Nog geen geplande opleidingen

Organiseert u deze opleiding liever op maat op de werkvloer?

Dat kan! Het sectorfonds subsidieert dan 50% van de opleidingskost.
Neem contact met ons op, we helpen je graag verder!

Voor meer informatie kan je de spelregels raadplegen.

Wil je deze opleiding volgen in open aanbod maar behoren de open data niet tot jouw regio? Geef ons een seintje en we zoeken een oplossing!

Inschrijven