Slaapadvies en slaaptraining

Inhoud

Voor heel wat (oudere) werknemers is ploegenarbeid een beproeving. Velen kampen met slaapproblemen en vermoeidheid. Verminderde concentratie, een lager rendement, een hogere kans op arbeidsongevallen en ultiem zelfs meer absenteïsme zijn het gevolg.

Slaapadvies en slaaptraining kunnen werknemers echter opnieuw beter doen slapen en de impact van ploegenarbeid verlichten. Volgende formules zijn in samenwerking met slaaptherapeuten uitgewerkt op maat van de sector. Het zijn drie kant-en-klare recepten waarmee u uw medewerkers rechtstreeks helpt beter om te gaan met de onregelmatige werktijden bij ploegenarbeid.

Toegankelijke infosessie voor alle werknemers die in shiften werken.

Het programma omvat:

  • inzicht in slaap en slaapproblemen
  • typische valkuilen om een ‘slechte slaper’ te worden
  • succesfactoren om beter te slapen
  • slaaptips bij vroege, late, en nachtdienst

Deze sessie kan georganiseerd worden voor kleine of grotere groepen (tot 250 WN) en duurt twee uur. De sessie vindt plaats in het eigen bedrijf, of een andere locatie naar keuze.

Echte, maar laagdrempelige slaaptraining; gespreid over vier sessies. Alle werknemers in shiftwerk komen in aanmerking voor dit trainingsprogramma.

Het programma gaat in op elk van de vier elementen uit ‘de vicieuze cirkel van het slecht slapen’.

  • Het start met de sessie uit formule 1 die vooral stilstaat bij de ervaring van het slecht slapen. Het vult deze sessie vervolgens aan met drie extra trainingen:
  • Training 1 over slaapgedrag. Met technieken om slaapgewoontes te monitoren (slaapdagboek) en te veranderen (oa. tijdelijke slaapdeprivatie en stimuluscontrole).
  • Training 2 over gedachten en attitudes omtrent slaap. Met manieren om het cognitieve aspect van slaapproblemen aan te pakken.
  • Training 3 over spanning en ontspanning. Met aandachts- en relaxatieoefeningen.

Dit programma kan georganiseerd worden voor kleine of grotere groepen (tot 250 WN). De vier sessies duren elk twee uur. De sessies worden best gespreid over een periode van ongeveer 3 maanden.

Deze opleiding wordt enkel op maat georganiseerd.

Deze opleiding behoort tot ons aanbod Werkbaar werk en wordt dus 100% gesubsidieerd. De subsidiebedragen zijn wel geplafonneerd in overeenstemming met de grootte van je onderneming. Voor meer info kan je de spelregels raadplegen.

Neem contact met ons op indien u deze opleiding wenst te organiseren. 

Doelgroep

Abeiders in ploegendienst. Ook medewerkers zonder speciale motivatie of specifieke slaapproblemen zijn gebaat bij deze training.

Voorkennis

Geen voorkennis vereist.

Prijsindicatie

Vanaf 500 euro per sessie.