Brandbestrijding met kleine blusmiddelen

Inhoud

Brand is een permanent risico, het kan op ieder moment en overal ontstaan. De strijd tegen brand is een strijd tegen de tijd.

Snel en doeltreffend optreden tegen brand is van cruciaal belang. Alleen diegene die in de onmiddellijk omgeving van een incident is kan hierop een effectief antwoord bieden. Om een beginnende brand op succesvolle wijze te bestrijden vergt dit van iedereen op de werkvloer een gepaste waakzaamheid en enige deskundigheid in het gebruik van kleine blusmiddelen. De ervaring leert ons dat 85 à 90% van de beginnende branden met deze kleine blusmiddelen kunnen geblust worden.

Ook de wetgever heeft heel veel aandacht voor brand. Zo legt men de werkgevers o.a. de verplichting op om de nodige maatregelen te nemen om brand te voorkomen, om ieder begin van een brand snel en doeltreffend te bestrijden, om te waarschuwen en alarm te geven, om de veiligheid van personen te verzekeren en zo nodig een snelle en gevaarloze ontruiming te voorzien, …

Met deze opleiding leert u alvast hoe deze kleine blusmiddelen te gebruiken. U leert een brand in zijn aanvangsfase aan te pakken waardoor u dankzij het snel en kordaat optreden meestal grote rampen kunt vermijden.

Het is een interactieve opleiding waarbij naast de theorie vooral aandacht gaat naar de praktijk. Door het blussen van een aantal kleine branden leert u op een veilige en correcte wijze gebruik te maken van een aantal blusmiddelen in de praktijk.

 • Het begrip brand, de vuurdriehoek, ontstaan, ontwikkeling en voortplanting van brand.
 • De soorten branden (brandklassen).
 • De soorten blusmiddelen.
 • Blusprincipes: hoe handelen bij brand, hoe een brand bestrijden.
 • Kleine blusmiddelen: poeder, CO2, water, schuim, branddeken, brandhaspel.
 • Kleine blusmiddelen: aantal te voorzien, plaatsing, onderhoud en keuring.
 • Evacuatie, signalisatie, pictogrammen en communicatie.
 • Hoe ontgrendel ik de verschillende blustoestellen.
 • Hoe benader ik een beginnende brand.
 • Bestrijden van een aantal vuurhaarden
 • Benadering van een deur: hoe controleer ik een deur voor ik binnen ga (deurprocedure), binnen gaan, bluspoging ondernemen, hoe zoek ik mijn weg terug naar de deur bij beperkte zichtbaarheid.

Doelstelling

Na het volgen van deze opleiding weet u wanneer een brand kan ontstaan en weet u met welk blusmiddel u een kleine beginnende brand kunt blussen. U leert op gepaste wijze reageren. Ons systeem laat toe om de basistechnieken te trainen tot u die volledig onder de knie heeft.

Doelgroep

Deze opleiding richt zich tot personen die bij een beginnende brand gepast dienen te reageren.

Voorkennis

Geen voorkennis vereist.

Duur

Halve dag

Datum

Regio Vlaams-Brabant

 • Asse
 • 15/03/2023
 • Leuven
 • 27/04/2023
 • Groot-Bijgaarden
 • 17/02/2023

Regio Antwerpen

 • Meerhout
 • 22/02/2023
 • Schoten
 • 14/02/2023
 • Aartselaar
 • 12/01/2023

Regio West-Vlaanderen

 • Izegem
 • 01/03/2023

Organiseert u deze opleiding liever op maat op de werkvloer?

Dat kan! Het sectorfonds subsidieert dan 50% van de opleidingskost.
Neem contact met ons op, we helpen je graag verder!

Voor meer informatie kan je de spelregels raadplegen.

Wil je deze opleiding volgen in open aanbod maar behoren de open data niet tot jouw regio? Geef ons een seintje en we zoeken een oplossing!

Inschrijven