Omgaan met ziekteverzuim: gespreksvoering voor, tijdens en na ziekte

Inhoud

Deze opleiding heeft als doel het sensibiliseren van HR-professionals en leidinggevenden voor hun belangrijke rol inzake verzuimbeleid en hierbij een houvast te bieden. Best is er al een ziekteverzuimbeleid uitgetekend waarbij afspraken inzake ziektemelding en contactname tijdens en na ziekte werden vastgelegd.

Beknopte inhoud

  • visie op verzuim en pijlers van een integraal verzuimbeleid
  • herkennen van en inspelen op signalen van stress en burn-out
  • het voeren van een ziektemeldingsgesprek
  • onderhouden van contact met afwezige medewerkers
  • opvangen van medewerkers na ziekte in een werkhervattingsgesprek
  • aanspreken van medewerkers bij frequente ziekte in een verzuimgesprek.

 

Doelgroep

HR-professionals en leidinggevenden.

Voorkennis

Geen.

Duur

1 dag.

Datum

Regio Vlaams-Brabant

  • Brussel
  • nog geen data gekend

Organiseert u deze opleiding liever op maat op de werkvloer?

Dat kan! Deze opleiding behoort tot ons aanbod Werkbaar werk en wordt dus 100% gesubsidieerd. De subsidiebedragen zijn wel geplafonneerd in overeenstemming met de grootte van je onderneming. Voor meer info kan je de spelregels raadplegen.

Wil je deze opleiding volgen in open aanbod maar behoren de open data niet tot jouw regio? Neem contact met ons op, we helpen u graag verder!

Inschrijven