VCA VOL voor leidinggevende

Inhoud

 • Wetgeving
 • Gevaren, risico’s en preventie
 • Ongevallen
 • Veiligheidsgedrag
 • Taken, rechten, plichten en overleg
 • Procedures, instructies en signalering
 • Noodsituaties
 • Gevaarlijke stoffen
 • Brand en explosies
 • Arbeidsmiddelen
 • Specifieke werkzaamheden en omstandigheden
 • Elektriciteit en straling
 • Ergonomische werkplek
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

Na afloop van de cursus volgt een officieel examen. 

Er worden heel wat eisen gesteld aan bedrijven die werkzaamheden uitvoeren voor instellingen zoals de overheid, (petro)chemische bedrijven, aannemers, enz. Veiligheid is wellicht de grootste prioriteit in die samenwerking. Daarom verlangen deze bedrijven van hun leveranciers dat het uitvoerend  en leidinggevend personeel in het bezit is van een certificaat ‘Basisveiligheid VCA’ of ‘VOL-VCA voor leidinggevenden’. De cursus geeft de werknemers inzicht in de gevaren die kunnen ontstaan tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden.

Doelgroep

De leidinggevenden die betrokken zijn bij het in praktijk brengen van het preventiebeleid. Werknemers die de verantwoordelijkheid dragen over een aantal medewerkers.

Voorkennis

Geen voorkennis vereist.

Duur

1 dag voor ‘hernieuwers’, personen die eerder al een VCA diploma behaalden.

1,5 dag of 2 dagen voor personen die voor de 1ste keer een VCA-VOL diploma moeten behalen.

Datum

Regio Antwerpen

 • Turnhout
 • 23+01 + 24/01/23
 • 27/03 + 28/03/23

Organiseert u deze opleiding liever op maat op de werkvloer?

Dat kan! Het sectorfonds subsidieert dan 50% van de opleidingskost.
Neem contact met ons op, we helpen je graag verder!

Voor meer informatie kan je de spelregels raadplegen.

Wil je deze opleiding volgen in open aanbod maar behoren de open data niet tot jouw regio? Geef ons een seintje en we zoeken een oplossing!

Inschrijven