Opleiding tot vertrouwenspersoon

Inhoud

Wordt u geconfronteerd met verschillende psychosociale risico’s op het werk zoals pesten, ongewenst seksueel gedrag of geweld? Weet u niet hoe deze aan te pakken? Wenst u een eigen interne contactpersoon aan te stellen voor deze materie zonder meteen naar formele procedures bij de externe dienst te moeten grijpen? 

Vraagt het cpbw naar de aanstelling van een vertrouwenspersoon en zoekt u een erkende, praktijkgerichte opleiding?

 

In een moderne en flexibele organisatie wordt veel aandacht besteed aan het psychosociaal welzijn op het werk. Medewerkers die zich op het werk goed voelen, presteren beter, leven gezonder, zijn meer gemotiveerd en stellen zich flexibeler en creatiever op. Hun betrokkenheid en engagement stijgt, wat een daling van het absenteïsme tot gevolg heeft. Ook de veiligheid en de kwaliteit van het werk zal er goed bij varen.

Doelstelling

De opleiding levert u o.a. onderstaande resultaten op:

 • U heeft een duidelijk beeld van de psychosociale risico’s op het werk: pesten, geweld en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

 • U weet wat de taak van een vertrouwenspersoon is en hoe er optimaal  samengewerkt kan worden met de preventieadviseur psychosociale aspecten. 

 • U weet hoe u kunt bemiddelen en hoe u slachtoffers moet opvangen.

 • U beschikt over een aantal concrete handvaten/tools om uw taak optimaal uit te voeren.

 • U kunt verschillende actoren (HR, Interne Dienst, hiërarchische lijn) ondersteunen in zowel het preventieve als curatieve luik van de psychosociale risico’s.

Doelgroep

 • HR medewerkers
 • Medewerkers Interne Dienst
 • Preventieadviseurs
 • Iedereen die zich wenst te verdiepen in de psychosociale risico’s op het werk

Voorkennis

De opleiding is bestemd voor

 • vertrouwenspersonen die nog geen vorming gevolgd hebben of een opfrissing wensen.
 • vertrouwenspersonen die al een opleiding kregen volgens de wet van 2002 en nu hun kennis en vaardigheden grondig up-to-date willen brengen met de huidige wetgeving.

Duur

5 tot 5,5 dagen.

Datum

Online

 • Online
 • 19/01 + 26/01 + 02/02 + 09/02 + 16/02/2023

Regio Antwerpen

 • Antwerpen
 • 07/09 + 14/09 + 21/09 + 28/09 + 04/10/2023

Regio Oost-Vlaanderen

 
 • Aalst

 

 • 16/03 + 23/03 + 30/03 + 20/04 + 27/04/2023

Regio Vlaams-Brabant

 • Elewijt
 • 22/06 + 29/06 + 06/07 + 13/07 + 20/07/2023

Organiseert u deze opleiding liever op maat op de werkvloer?

Dat kan! Deze opleiding behoort tot ons aanbod Werkbaar werk en wordt dus 100% gesubsidieerd. De subsidiebedragen zijn wel geplafonneerd in overeenstemming met de grootte van je onderneming. Voor meer info kan je de spelregels raadplegen.

Wil je deze opleiding volgen in open aanbod maar behoren de open data niet tot jouw regio? Neem contact met ons op, we helpen u graag verder!

Inschrijven