Boost je kennis rond stress en burn-out

Tegenwoordig wordt iedereen wel geconfronteerd met stress op het werk. Hoe kan je hiermee omgaan? Hoe zorg je voor een evenwichtige balans op het werk?

Lees meer

Hef- en tiltechnieken

Deze opleiding bespreekt kort de oorzaken van rugproblemen en hoe deze te voorkomen. Het is vooral een praktische bijscholing waarbij de cursisten leren hoe ze het best voorwerpen heffen en tillen.

Lees meer

Hoe je ‘batterijen’ dagelijks opladen?

In deze opleiding leren de deelnemers hun energie op een positieve en evenwichtige manier in te zetten op hun werk en erbuiten.

Lees meer

Omgaan met stress, bij jezelf en je omgeving

Medewerkers uit alle sectoren die efficiënter willen optreden op de werkvloer en bereid zijn hun persoonlijk en professioneel functioneren te onderzoeken om zo stresserende situaties beter het hoofd te kunnen bieden.

Lees meer

Omgaan met ziekteverzuim: gespreksvoering voor, tijdens en na ziekte

Deze opleiding heeft als doel het sensibiliseren van HR-professionals en leidinggevenden voor hun belangrijke rol inzake verzuimbeleid en hierbij een houvast te bieden.

Lees meer

Opleiding tot vertrouwenspersoon

Wordt u geconfronteerd met verschillende psychosociale risico’s op het werk zoals pesten, ongewenst seksueel gedrag of geweld? Weet u niet hoe deze aan te pakken? Wenst u een eigen interne contactpersoon aan te stellen voor deze materie zonder meteen naar formele procedures bij de externe dienst te moeten grijpen?

Vraagt het cpbw naar de aanstelling van een vertrouwenspersoon en zoekt u een erkende, praktijkgerichte opleiding?

Lees meer

Slaapadvies en slaaptraining

Slaapadvies en slaaptraining Inhoud Voor heel wat (oudere) werknemers is ploegenarbeid een beproeving. Velen kampen met slaapproblemen en vermoeidheid. Verminderde concentratie, een lager rendement, een hogere kans op arbeidsongevallen en ultiem zelfs meer absenteïsme zijn het gevolg. Slaapadvies en slaaptraining kunnen werknemers echter opnieuw beter doen slapen en de impact van ploegenarbeid verlichten. Volgende formules […]

Lees meer

Verhoog je veerkracht als vitamine tegen stress en burn-out

Uitgeput naar huis? Geen fut meer halverwege de werkdag? Doe er wat aan! Weg met de energievreters, welkom energiegevers! De garantie op een evenwichtige inzet op de werkvloer krijg je door te werken aan veerkracht.

Lees meer

Welzijn op het werk voor leidinggevenden

In deze opleiding worden leden van de hiërarchische lijn bewust gemaakt van het belang van een geïntegreerd welzijnbeleid binnen hun organisatie.

Lees meer