BA4 – Gewaarschuwden

Men moet de gevaren van elektriciteit en risico’s met elektriciteit onderkennen en tevens alert kunnen reageren wanneer zich problemen of ongevallen voordoen. Wij willen de deelnemers vooral waarschuwen voor de gevaren van elektriciteit.

Lees meer

BA5 Vakbekwamen

Je kent de gevaren van elektriciteit en de uitwerking ervan op het lichaam. Ook ken je de werking van elektriciteit en de problemen die zich rond veiligheid voordoen in de diverse netstelsels. De procedures om veilig aan elektrische installaties te werken kennen geen geheimen voor jou.

Lees meer

Brandbestrijding met kleine blusmiddelen

Na het volgen van deze opleiding weet u wanneer een brand kan ontstaan en weet u met welk blusmiddel u een kleine beginnende brand kunt blussen. U leert op gepaste wijze reageren. Ons systeem laat toe om de basistechnieken te trainen tot u die volledig onder de knie heeft.

Lees meer

EHBO Hulpverlener

De bijscholing voor EHBO- hulpverleners omvat 4 lesuren en is gericht op het behoud van de basiskennis en -vaardigheden en het bijbrengen van nieuwe of geëvolueerde eerste hulppraktijken of -kennis.

Lees meer

Heftruck

Het doel van deze training is veilig werken met een heftruck, vorkheftruck of Clark, zonder kwaliteitsverlies. Deze cursus is zeer praktijkgericht en beoogt zowel onervaren als ervaren gebruikers van de heftruck.

Lees meer

Hoogwerker

Hoogwerker Inhoud Theorie: Veiligheid en Wetgeving Soorten hoogwerkers + gebruik Stabiliteit (lastendiagram) Natuurwetten (dynamische stabiliteit) Beveiligingen op de hoogwerker Preventieve controle Correct en veilig gebruik Veiligheidsregels Theoretische proef Praktijk: Startcontrole Rijden en opstelling. De hoogwerker correct bedienen Het nooddaalsysteem gebruiken Praktische proef De cursus wordt afgesloten met een praktijkevaluatie waarna de geslaagde deelnemers een certificaat […]

Lees meer

Masterclass Cybersecurity

Ransomware, hacking, data breaches… we lezen er dagelijks over in de pers. De frequentie van dergelijke incidenten is inmiddels zo hoog dat dit stilaan nieuws in de zijlijn wordt. Voorkom dat uw bedrijf wordt opgezadeld met een digitale lockdown of erger!

Lees meer

VCA Basis

Doelstelling van de veiligheidsopleiding VCA Basis is
het veiligheidsbewustzijn van de medewerkers aan te scherpen aangaande veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk

Lees meer

VCA VOL

Het doel van de veiligheidsopleiding VCA VOL is het
verstrekken van een brede waaier aan informatie aangaande veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk.

Lees meer

Veilig schakelen op hoogspanningsinstallaties

Veilig schakelen op hoogspanningsinstallaties Inhoud Risico’s van het werken met elektrische energie, in het bijzonder het schakelen op hoogspanning Wettelijke verbodsbepalingen: ARAB AREI installatiematerieel beveiligingstechnieken Schakelprocedures en foutschema’s: de vitale vijf Toepassingen op zowel eenvoudige als complexe installaties, zowel wat betreft uitschakelen als inschakelen Spanningsloos schakelen Gedeeltelijk spanningsloos schakelen Indienstname Collectieve beschermingsmiddelen Individuele beschermingsmiddelen Waarschuwing/opleiding […]

Lees meer