Opleiding in de kijker: Introductie digitaal printen

Grafische reproductie bestaat eruit om een kleurstof nauwkeurig en gecontroleerd aan te brengen op een substraat. Naast ‘conventionele’ druk technologieën als offset, flexo en diepdruk zijn een recentere technologieën gegroepeerd onder de naam ‘digitaal printen’. De term ‘digitaal’ kan hier wat misleidend zijn: het zijn geen elektronische processen maar het aanbrengen van kleurstof via een spuitkop (inkjet) of via een elektrostatisch geladen drum (toner). Deze processen worden uitvoerig toegelicht met focus op de werkingsprincipes, materiaal, printkwaliteit en recyclage van digitaal drukwerk.

Interesse? Klik verder en neem contact met ons op !

Wat is een sectorfonds?

Wat is een sectorfonds?

PaperPackSkills* is een non-profit organisatie en het sectorfonds van de Papier & Kartonbewerkende industrie, gelinkt aan het paritair comité 136 (arbeiders) en pc 222 (bedienden). PaperPackSkills zet projectmatig in op de noden van de sector, zoals werkbaar werk, onderwijs, STEM en duaal leren, het ondersteunen van goed geschoolde werknemers via volledig gesubsidieerde opleidingen en werken rond diversiteit en evenredige arbeidsdeelname. Daarnaast zijn wij aanspreekpunt voor alle bedrijven uit onze sector, voor het grafisch en technisch onderwijs en voor alle verschillende partners (VDAB, Werkplekarchitecten ,Het Beroepenhuis, ESF, …). Sinds 2011 bestaat er een sectorconvenant tussen het sectorfonds en de Vlaamse Overheid.  Heeft u vragen in verband met opleidingen, stages, werkbaar werk, diversiteit, onze werking , … aarzel niet om contact contact op te nemen met ons!

*De extra naam voor het Fonds voor Bestaanszekerheid van de Papier– en Kartonbewerkende Nijverheid