Wat is een sectorfonds?

PaperPackSkills* is een non-profit organisatie en het sectorfonds van de Papier & Kartonbewerkende industrie, gelinkt aan het paritair comité 136 (arbeiders) en pc 222 (bedienden). PaperPackSkills zet projectmatig in op de noden van de sector, zoals werkbaar werkonderwijsSTEM en duaal leren, het ondersteunen van goed geschoolde werknemers via volledig gesubsidieerde opleidingen en werken rond diversiteit en evenredige arbeidsdeelname. Daarnaast zijn wij aanspreekpunt voor alle bedrijven uit onze sector, voor het grafisch en technisch onderwijs en voor alle verschillende partners (VDAB, Werkplekarchitecten ,Het Beroepenhuis, ESF, …). Sinds 2011 bestaat er een sectorconvenant tussen het sectorfonds en de Vlaamse Overheid.  Heeft u vragen in verband met opleidingenstageswerkbaar werkdiversiteitonze werking , … aarzel niet om contact contact op te nemen met ons!

*De extra naam voor het Fonds voor Bestaanszekerheid van de Papier– en Kartonbewerkende Nijverheid

 

 

Opleiding in de kijker: mentoropleiding op maat van jouw bedrijf!

Mentoren op de werkvloer kunnen helpen instaan voor een verbeterde instroom en binding van medewerkers. Ook ter voorbereiding van duaal leren zijn mentoren belangrijk! Via de sector kan je je medewerkers gratis en op maat opleiden!  Hoe begeleidt je nieuwe medewerkers of stagiairs op een positieve manier? Hoe toon je begrip en enthousiasme? Hoe optimaliseer je de kennisoverdracht en hoe geef je feedback?

Interesse? Klik verder en neem contact met ons op !