Wat is een sectorfonds?

Wat is een sectorfonds?

PaperPackSkills* is een non-profit organisatie en het sectorfonds van de Papier & Kartonbewerkende industrie, gelinkt aan het paritair comité 136 (arbeiders) en pc 222 (bedienden). PaperPackSkills zet projectmatig in op de noden van de sector, zoals werkbaar werk, onderwijs, STEM en duaal leren, het ondersteunen van goed geschoolde werknemers via volledig gesubsidieerde opleidingen en werken rond diversiteit en evenredige arbeidsdeelname. Daarnaast zijn wij aanspreekpunt voor alle bedrijven uit onze sector, voor het grafisch en technisch onderwijs en voor alle verschillende partners (VDAB, Werkplekarchitecten ,Het Beroepenhuis, ESF, …). Sinds 2011 bestaat er een sectorconvenant tussen het sectorfonds en de Vlaamse Overheid.  Heeft u vragen in verband met opleidingen, stages, werkbaar werk, diversiteit, onze werking , … aarzel niet om contact contact op te nemen met ons!

*De extra naam voor het Fonds voor Bestaanszekerheid van de Papier– en Kartonbewerkende Nijverheid