Werkbaarheidscheques

Hoe kan u als onderneming in deze sterk gewijzigde context de productie of dienstverlening verderzetten en tegelijk de werknemers veilig, gezond, comfortabel en gemotiveerd aan het werk houden? Dit kan door middel van  de werkbaarheidsheques. De werkbaarheidscheques bieden nu ook een financieel duwtje in de rug voor de aanpak van arbeidsorganisatorische uitdagingen, zoals bij het opstarten in kleinere ploegen, met nieuw bedachte productieprocessen, met een grotere afstand tussen medewerkers, met meer telewerk, …

De doelstelling van de werkbaarheidscheques blijft grotendeels hetzelfde, zowel een KMO als grote onderneming kan met de cheque een scan of begeleiding kopen om de werkbaarheid in kaart te brengen of te monitoren.  Acties die hieruit voortvloeien, kunnen normaal gezien niet betaald worden met de cheque. Op deze regel is echter een uitzondering gekomen die toelaat om acties/uitdagingen die zijn ontstaan door de coronacrisis, toch te financieren door de cheque. Als werkgever kan je op die manier advies inwinnen zoals bijvoorbeeld “Hoe moet ik mijn werknemers veilig aan de slag laten gaan?” of aanpassingen doen aan de werkpost of arbeidsorganisatie op korte termijn die noodzakelijk zijn om het werk te hervatten i.f.v. de werkbaarheid in coronatijden. Ook opleidingen die nodig zijn om te kunnen werken in de nieuwe arbeidssituatie of om werknemers te leren omgaan met de angst die er kan heersen kunnen gefinancierd worden door de cheque. De opleidingen, begeleiding en advies focussen dus naast competentieversterking ook op het psychisch welbevinden van de werknemers en werkgever. De werkbaarheidscheque bevat maximaal €10.000 per ondernemingsnummer. De aankoop van beschermend materiaal voor de werknemers valt hier niet onder.

Heeft u nood aan advies, begeleiding en competentieversterking in deze coronatijden? Vraag de werkbaarheidscheque aan via https://www.vlaanderen.be/werkbaarheidscheque-en-verhoging-kmo-portefeuille. Enkel de factuur van een erkende dienstverlener kan worden ingebracht.