Hoe omgaan met arbeidsattitudes - voor arbeiders

Inhoud

De drie hoofdvragen voor deze training zijn:

Eerst en vooral dienen de medewerkers zich bewust te zijn van hun gedrag. Komen deelnemers uit vrije wil? Zijn ze gestuurd naar deze opleiding door hun leidinggevende? Weten ze waarom? Vinden ze dat terecht?

Wat is de oorzaak van hun gedrag? Welke overtuiging schuilt hier achter? Vaak zien medewerkers zich als het slachtoffer en gaan ze als tegen reactie rebelleren of ze zien het nut van bepaalde regels niet in.

“Fout” is niet het juiste woord. Het draait om verantwoordelijkheid.

Zin en onzin van regels: valsspelen mag ALS je bereid bent je verantwoordelijkheid te nemen voor de gevolgen.

Het overtreden van regels heeft een gevolg: vb je komt te laat – je moet overwerken; je komt vaak te laat – je wordt ontslagen.

In deze twee voorbeelden ben JIJ verantwoordelijk voor het feit dat je moet overwerken én dat je ontslagen wordt, niet je baas.

Van slachtoffer naar ‘man in charge’: het enige wat je kan beïnvloeden in deze wereld is je eigen gedrag en door je eigen gedrag aan te passen kan je de wereld rondom je beïnvloeden.

Wat kan je concreet veranderen?

We werken met de reden waarom ze naar de opleiding zijn gestuurd. Wat kunnen zij concreet veranderen aan hun gedrag? Vaardigheden als feedback geven, actief luisteren, grenzen stellen, doorbreken van gewoontes kunnen hier aan bod komen.

Wat als ze niet willen veranderen? Ze benoemen de mogelijke gevolgen van hun gedrag en we werken met hoe ze op deze gevolgen gaan reageren.

Waar een wil is, is een weg: Als je écht wil kan je alles! Vraag is steeds of je bereid bent de gevolgen te dragen. Als je dat kan, ligt de wereld aan je voeten.

Er zijn momenteel geen open data gekend voor deze opleiding. 

Wil je deze opleiding graag op maat van jouw onderneming organiseren ?  Neem contact met ons op en wij helpen je graag verder!

Doelstelling

Op het einde van de opleiding hebben de medewerkers het besef dat ze hun eigen emoties en gedrag kunnen bepalen en zo de wereld rondom hen beïnvloeden.

Doelgroep

Arbeiders

Voorkennis

Geen voorkennis vereist.

Duur

1 dag